Новини

21.4.2010 г.

Средносрочните прогнози на метеоролозите ще бъдат по точни

Категория: Правителствени

Българските метеоролози ще могат да правят по-точни прогнози за времето в средносрочен период (до 15 дни). Това ще е резултатът от прилагането на утвърденото днес от правителството Споразумение за сътрудничество между България и Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози.                                              Европейският център е организация за изследвания и оперативна дейност в областта на средносрочните прогнози на времето и е създаден с цел да обедини научните и технически ресурси на европейските метеорологични служби и институции за изготвянето на по-точни предвиждания за по-дълъг период, необходими за обществото и икономиките на държавите-членки. В момента в него членуват 18 страни от ЕС и други 13, с които Центърът има споразумения за двустранно сътрудничество.
С присъединяването си към Центъра Националният институт по метеорология и хидрология при БАН ще получава анализи и прогнози за времето на най-високо професионално ниво. Достъпът до тази информация ще позволява изготвяне на високонадеждни средносрочни прогнози за времето и прогнозиране за особено опасни метеорологични явления – рязко застудяване, горещи вълни, проливни валежи, бурни ветрове и др. Ранното предупреждение на държавните институции и гражданите ще позволи своевременно да се вземат мерки, което ще намали ефектите от въздействието на природните стихии