Новини

14.5.2008 г.

Второ четене на новия закон за регионално развитие

Категория: Регионално развитие

Парламентът ще започне с обсъждането на второ четене на Законопроекта на регионалното развитие, предвижда проекто-програмата на Народното събрание за тази седмица. В дневния ред на депутатите е включено второ четене на промени в Закона за физическото възпитание и спорта, второ четене на поправки в Търговския регистър, второ четене на изменение в Закона за общинската собственост, както и на Закона за народната просвета.

Парламентът ще разгледа на първо четене и поправки в Закона за концесиите, на второ четене промени в Закона за опазване на околната среда, както и на първо четене изменение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Очаква се тази седмица Народното събрание да обсъди на първо четене четири проекта за промени в Закона за допитване до народа и законопроект за пряко участие на гражданите в управлението.  Повече