Новини

21.4.2010 г.

Нови стимули за бизнеса

Категория: Правителствени

Правителството разшири кръга на допустимите разходи по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”. Извършените промени ще улеснят бизнеса в процеса на получаване на европейско финансиране в условията на финансова и икономическа криза. Целта е да се облекчат кандидатите, които ползват консултантски услуги за подготовка на проектните си предложения. Тъй като до момента според действащите правила разходите за тях не се признават за допустими за финансиране.  
За допустими ще се признават разходи, извършени преди датата на подаване на проектното предложение, в случай, че са за услуги, необходими за подготовката на проектното предложение и са предвидени в Насоките за кандидатстване.