Новини

27.5.2010 г.

Проект на Министерския съвет получава финансиране от ОПАК

Категория: Държавна администрация

Администрацията на Министерския съвет и Управляващият орган на ОПАК сключиха договор на 30 април 2010г. за усъвършенстване на системата за оценка на изпълнение на държавните служители. Общата стойност на проекта е 827 606 лева, а срокът за неговото изпълнение е 12 месеца.
Целта на проекта е да обвърже оценката за работата на служителите с  постигнатите от тях резултати. Това ще повиши както мотивацията на отделния служител, така и качеството на предлаганите от администрацията услуги като цяло. Изпълнението на проекта ще премине през няколко етапа:
- преглед на действащото законодателство и подготовка на предложения за промени в нормативната база
- създаване на нов модел за оценка на изпълнението
- въвеждане на готовата схема на всички нива в държавната администрация.