Новини

21.5.2008 г.

НОИ взе решение за осъвременяване на пенсиите

Категория: Социална политика и заетост

Днес, 21.05.2008 г. Надзорният съвет на Националния осигурителен институт на свое заседание прие решение за осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2008 г. и на проекти на Постановление на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост и на Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г.

С предложените проекти се предвиждат три основни промени от 1 юли 2008 г. На първо място – осъвременяване на пенсиите с 10,35 на сто, на второ място – увеличение на социалната пенсия за старост от 76,23 лв. на 84,12 лв. и на трето – промяна на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, считано от 1 юли 2008 г. от 112,62 лв. на 113,49 лв.

В резултат на увеличението на пенсиите с 10,35 на сто от 1 юли 2008 г., социалната пенсия за старост ще стане 84,12 лв., а минималният размер на личната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване - 113,49 лв. Средният размер на пенсията на един пенсионер за м. юли 2008 г. се очаква да достигне 205,50 лв.

За периода м. юли – декември 2008 г. общо за пенсии ще бъдат изразходвани над 2 782,2 млн. лв., в т. ч. за пенсиите, несвързани с трудова дейност, които се финансират от държавния бюджет – 132,6 млн. лв.

Предвижда се необходимите средства за увеличението на пенсиите да бъдат поети изцяло от бюджета на държавното обществено осигуряване за 2008 г.