Новини

1.9.2010 г.

Инвестиция на стойност 63 млн. лв. ще разкрие нови 100 работни места в Ботевград

Категория: Правителствени

Министерският съвет ще предостави на Община Ботевград 240 000 лв. за изграждането на елементи на общинската пътна инфраструктура в промишлената зона в града. С тези средства ще бъде подкрепен инвестиционният проект на „Пайплайф България” ЕООД за изграждане на завод за производство на пластмасови тръби в Ботевград.
Проектът на „Пайплайф България” е сертифициран като инвестиция клас А. Първият етап от него е на стойност 38 млн. лв. и ще бъде завършен през март 2011 г. С реализацията на втората фаза инвестицията трябва да надхвърли 63 млн. лв. Към момента са вложени около 24 млн. лв. за дълготрайни материални активи (машини и оборудване, сгради и помещения, и др.).
Новият завод ще произвежда тръби за всички основни приложения на канализация, воден транспорт, газ, сгради и енергиен пренос. Тръбите и свързаните с тях системи (фитинги, шахти и др.) ще бъдат произвеждани от РVС, РЕ и РР по най-съвременна технология и материали.
В новия завод на „Пайплайф България” ЕООД се предвижда да бъдат заети около 100 работници. Едноличен собственик на капитала му е „Пайплайф Интернешънъл” ООД – смесено дружество между „Солвей” (Белгия) и Винербергер (Австрия), което присъства в 27 европейски страни и САЩ, оперира с 28 производствени единици, има 3000 служители и 894 млн. евро оборот за 2008 г.