Новини

1.9.2010 г.

Имоти с търъжна цена над 3 млн. лв. ще могат да се изплащат разсрочено

Категория: Правителствени

Правителството реши държавни имоти, за които при продажба на търг е достигната цена над 3 млн. лв., ще могат да се плащат и разсрочено в рамките на една година, на равни месечни вноски. За целта ще трябва да се направят  промени в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.
Решението е мотивирано с икономическата криза и наложилата се тенденция на спад в търсенето на имоти и на техните цени, което прави все по-трудна продажбата на имоти – частна държавна собственост, по реда на сегашните разпоредби на Правилника.
С допълненията се предвижда и възможност, според конкретната пазарна ситуация, свързана с предлагане на имоти в конкретен район, компетентният орган да може да определи и по-висока първоначална цена от сега регламентираната. В момента първоначалната тръжна цена е данъчната оценка, увеличена с 10%.