Новини

1.9.2010 г.

Цветната цифрова ортофотокарта ще бъде финансирана със средства от централния бюджет

Категория: Правителствени

Правителството реши по бюджета на Министерството на земеделието и храните да бъдат предоставени 6 645 600 лв. за финансиране изпълнението на проекта „Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на страната в периода 2010 - 2011 г. чрез ново самолетно заснемане”. Ортофотокартата е необходима за нуждите на Система за идентификация на земеделските парцели.
Средствата се осигуряват от резерва за непредвидени и неотложни разходи, предвиден за структурни реформи.