Новини

1.9.2010 г.

България и Корея ще си сътрудничат в областта на информационното общество

Категория: Правителствени

Правителството одобри проект на меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на публичната администрация и сигурността на Република Корея.
Документът регламентира отношенията между двете държави в областта на развитието на информационните технологии (ИТ), техническо съдействие за изграждане на електронно правителство, взаимен обмен на служители и съвместни проучвания. Ще се предоставя съдействие за предприемането на мерки за смекчаване на отрицателните въздействия от ИТ, както и за сътрудничество в бизнес дейности, свързани с ИТ.