Новини

3.9.2010 г.

Отлага се стартът на новите процедури по ОПАК

Категория: Държавна администрация

Нова промяна в Индикативната годишна работна програма (ИГРП) на ОПАК за 2010 г. наложи отлагането на насрочените за м. август четири нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Това са:

1. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” ( подприоритет 1.3)
2. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” (подприоритет 1.6)
3. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” (подприоритет 2.5)
4. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” (подприоритет 3.1).

Предвижда се посочените процедури да бъдат открити в началото на м. септември 2010 г.

Корекцията в ИГРП няма да повлияе на последните две процедури по програмата за тази година, които също са насрочени за м. септември.