Новини

3.9.2010 г.

Предстои координация на превозите с влак и автобус

Категория: Транспорт

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предлага с новите изменения на Закона за автомобилните превози да бъдат координирани пътническите превози с автобус и влак, чрез изграждането на нова Републиканска транспортна схема. С предлаганите изменения се обхващат всички областни градове, както и такива с население над 30 000 души. Целта е да се отговори на реалната потребност от пътувания по дадено направление при постигане на координация на автобусната схема с железопътния транспорт. Критерият е определен след извършен анализ на реалния пътникопоток и необходимостта от задоволяване на транспортните потребности на населението. Възлагането на линиите по Републиканската транспортна схема ще се извършва чрез конкурс с единни утвърдени критерии и софтуерно определени разписания.
Населените места под 30 000 души ще бъдат обслужвани от допълнителни автобусни линии, утвърдени от областните и общинските управи. Това ще даде възможност да се изградят работещи транспортни връзки, целогодишно по твърдо разписание с всички населени места.
Предвижда се след приемането на Закона за автомобилните превози да бъде променена и Наредба 2, с което ще се въведе понятието „сезонни линии”. По този начин ще бъде дадена възможност за откриването на директни автобусни линии за курортни селища, СПА центрове, райони с културни забележителности и други подобни населени места, които не влизат в Републиканската транспортна схема. Времето, през което ще работят тези линии ще бъде определяно в зависимост от нуждите на курортния център.
При сега действащата Републиканската транспортна схема, предложенията за нови разписания, както и възлагането на линиите по тези разписания се правят от общините. МТИТС само утвърждава предложените разписания, като се съобразява с действащата нормативна уредба по отношение отстоянията за часовете за тръгване по определени направления, както и залагане на средни скорости, които да гарантират безопасността на движение. Това дава възможност да се предлагат неограничено крайни спирки за разписания, които на практика обслужват само частта от разписанието, която е най-атрактивна от пазарна гледна точка. Това изкривява конкуренцията и влошава чувствително качеството на услугата.