Новини

8.9.2010 г.

България и Румъния си сътрудничат в борбата с данъчните измами

Категория: Правителствени

Правителството одобри проект на споразумение между Националната агенция по приходите (НАП) на България и Националната агенция за данъчна администрация (НАДА) на Румъния за засилване на сътрудничеството в областта на ДДС.
Със споразумението се отговаря на необходимостта от предприемането на адекватни мерки за борба с данъчните измами и тяхното предотвратяване, както и за засилване на процесите на координация и сътрудничество между двете агенции. Очакваните резултати са повишаване на ефективността при разследването на данъчните измами и подобряване на дейността на приходната администрация, което ще доведе до увеличаване на приходите в републиканския бюджет.
Пряката комуникация и сътрудничество между подчинените на НАП и НАДА структури в граничните райони ще позволи директен обмен на информация и ще насърчи обмена на опит и добри практики в областта на ДДС.