Новини

8.9.2010 г.

България сътрудничи с Тунис в областта на туризма

Категория: Правителствени

Министерският съвет утвърди споразумението с Тунис за сътрудничество в областта на туризма, подписано на 20 май т. г. Двете страни поемат ангажимент да насърчават отношенията между националните туристически и професионални организации и фирми с цел разширяване на туристическия обмен.
България и Тунис ще активизират сътрудничеството в областта на рекламата и взаимното участие в изложения и панаири, организирането на туристически седмици, турове за журналисти, семинари, конференции и др. Договорено е двете страни да насърчат откриването на национални туристически бюра във всяка една от тях.
Освен споразумението за сътрудничество в областта на туризма, бяха подписани още два документа – Спогодба за премахване на визите за притежатели на дипломатически, специални и служебни паспорти и Меморандум за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Тунизийската агенция за насърчаване на промишлеността.