Новини

8.9.2010 г.

Правителството предостави на Министерството на правосъдието 3 млн. лв. от централния бюджет

Категория: Правителствени

Средствата ще послужат за изплащане на адвокатските възнаграждения, дължими от Националното бюро за правна помощ (НБПП).
Правна помощ се оказва от вписани в Националния регистър към Бюрото адвокати на социално слабите лица и на хората, настанени в специализирани социални институции, както и на заподозрени, обвиняеми, уличени и подсъдими, които не разполагат със средства за наемане на адвокат. Чрез назначаването на служебни адвокати, които извършват безплатни консултации, подготовка на документи за завеждане на дело или процесуално представителство на този кръг лица, се гарантира равнопоставеният достъп до правосъдие за всички български граждани.
В началото на финансовата 2010 г. бяха предвидени 6 млн. лв. за разходи за правна помощ. До втората половина на м. юли са отчетени 19 291 защити, от които са платени 11 453. Общо платените и подготвени за плащане отчети са за 5 351 519 лв.
Анализът на постъпилите и обработени отчети за последните две години и прогнозите за тази показва, че годишният бюджет на Бюрото следва да бъде не по-малко от 9 млн. лв. Допълнителните средства, необходими за това, са 3 млн. лв. Те бяха отпуснати на днешното правителствено заседание чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет с цел гарантиране на равен достъп на лицата до правосъдие чрез осигуряване на ефективна правна помощ.