Новини

10.9.2010 г.

Безработицата намалява до 9.14% за месец август

Категория: Социална политика и заетост

Безработицата продължава да намалява за шести пореден месец. През август равнището спадна с 0.09 процентни пункта в сравнение с юли. Регистрираните в бюрата по труда през месеца са 33 8520 безработни лица и намаляват с 3 479 спрямо юли.
Регистрираните в бюрата по труда безработни са 28 938, предимно от секторите „Търговия” (16.8%) и „Преработваща промишленост” (16.3%). През месеца бюрата по труда са напуснали 32 415 безработни. На първичния пазар в бюрата по труда са обявени 10 442 свободни работни места, което е с 1 229 места повече от юли.
Най-много свободни работни места са обявени в преработващата промишленост, следват търговията, ремонта на автомобили, образованието, администрацията и спомагателните дейности, строителството и финансовите и застрахователни дейности.