Новини

14.9.2010 г.

Определени са регионите, в които ще се депортират балираните отпадаци

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие Решение за обезвреждане чрез депониране на натрупаните до момента и балирани отпадъци на Столична община в четири региона на страната, както следва:
1.в регионална система Ловеч - 40 000 тона;
2.в регионална система Карлово - 60 000 тона;
3.в регионална система Цалапица - 30 000 тона;
4.в регионална система Севлиево - 20 000 тона.
Балираните отпадъци ще бъдат обезвредени чрез депониране до 31 март 2011 г., като за депонирането им няма да бъдат изразходвани допълнителни средства от държавния бюджет, а транспортирането им ще бъде за сметка на Столична община. Отпадъците се обезвреждат по цените за третиране на битови отпадъци на съоръжението от съответната регионална система.