Новини

2.6.2008 г.

Възложени са първите 16 договора по Оперативна програма „Регионално развитие”

Категория: Регионално развитие

19 училища и 11 детски ясли и градини ще бъдат обновени и ремонтирани с финансиране по силата на първите 16 договора по Оперативна програма Регионално развитие, които се подписват днес в сградата на МРРБ.

На официална церемони в присъствието на Министър – председателя на Република България – Сергей Станишев и Министъра на регионалното развитие и благоустройството – Асен Гагаузов, заместник-министър Искра Михайлова, в качеството си на ръководител на Управляващия орган на програмата, подписа първия договора по програмата с община Луковит.

Одобрените проекти са по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1.-01/2007 ” Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие “ и са на обща стойност 13 399 498,20 лв.

В предвидените за ремонт сгради ще бъде осигурен и достъп за хора с увреждания. Предвижда се внедряване и на мерки за енергийна ефективност.

Подобрената образователна инфраструктура  ще осигури по-добри условия за 11 239 ученици/деца, а като цяло населението, облагодетелствано от подобрената образователна инфраструктура се изчислява общо на около 120 000 души.

Схемата беше обявена на 17 декември 2007 г. и има за цел да подобри, обнови и модернизира образователната инфраструктура на територията на 178 малки общини, както и да осигури социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.

Индикативния общ бюджет на схемата е 48 милиона лева, от които 41 милиона лева съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

Схемата подкрепя проекти на стойност между 100 хиляди лева и 1 милион лева.