Новини

14.9.2010 г.

Създават се европейски ограни за надзор на банките и застраховането

Категория: Правителствени

Министерският съвет одобри доклад на министъра на финансите с резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по икономическите и финансови въпроси /ЕКОФИН/, което се проведе на 7 септември в Брюксел.
На заседанието бе взето решение от 1 януари 2011 година да се създадат европейски органи за надзор в областта на банките, ценните книжа и застраховането, както и орган за наблюдение на системните рискове и на финансовата система като цяло.
Участие в съвета от българска страна взе заместник – министърът на финансите Боряна Пенчева.
В рамките на заседанието финансовите министри потвърдиха промените в Кодекса на поведение за прилагане на Пакта за стабилност и растеж. Това ще позволи въвеждането на т.нар. „Европейски семестър” от 2011 г. като част от реформата на координацията на икономическите политики на държавите – членки на ЕС.
Министрите обмениха и мнения относно координацията на таксите за банковите и други финансови институции, както и евентуалното налагане на данък върху банковите транзакции.
Съветът на ЕС по икономическите и финансови въпроси потвърди постигнатото споразумение с Европейския парламент по рамката на ЕС за финансов надзор.