Новини

4.6.2008 г.

Подписани са първите договори за реконструкция на 180 км общински пътища

Категория: Регионално развитие

Близо 180 км общинска пътна инфраструктура ще бъде реконструирана и ремонтирана по 14 проекта, финансирани по ОП “Регионално развитие”. Стойността им е 65 млн. лв. Договорите са по схема “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа”. Бенефициенти са общините Благоевград, Попово, Нови пазар, Търговище, Кърджали, Ловеч, Лясковец, Сандански, Горна Оряховица, Созопол, Мездра, Варна, Аксаковo и Самоков.

Сключените договори за 14 проекта не са единствените подадени по тази схема. Процедурата по оценка на останалите проекти продължава. Схемата “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа” беше обявена на 14 ноември м. г. Целта й е насърчаване на достъпността, взаимосвързаността и сближаване на регионите чрез подобряване и ремонт на регионалните и местни пътища на територията на 86 общини от градските агломерационни ареали. По нея се подкрепят проекти на стойност между 200 хил. лв. и 5 млн. лв. Срокът за изпълнението им е 24 месеца.