Новини

6.10.2010 г.

Правителството определи допълнителни конкретни бенефициенти по ОП "Техническа помощ"

Категория: Правителствени

Министерският съвет прие на днешното си заседание решение за определяне на допълнителни конкретни бенефициенти по Оперативна програма „Техническа помощ”(ОПТП).
С приетия документ за допълнителни конкретни бенефициенти по приоритетна ос 3 „Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация”, мярка на подкрепа 3 „Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България” на ОПТП, се определят общините, на чиято територия са административните центрове на 28-те области в Република България, в партньорство с организации, които са приемни структури на офиси от информационната мрежа „Европа директно”, други общини, областни администрации и неправителствени организации с опит в предоставянето на информация за европейските политики.
Разширяването на кръга на конкретните бенефициенти по ОПТП ще предостави възможност за реализирането на нови проекти, финансирани по програмата, и ще допринесе както за по-ускореното и успешно изпълнение на дейностите по посочената мярка на подкрепа, така и за повишаване на степента на усвояване на средствата по ОПТП като цяло.