Новини

6.10.2010 г.

4 млн.лв. ще бъдат предоставени на Министерство на земеделието и храните

Категория: Правителствени

Правителството реши да бъдат предоставени допълнителни средства по бюджета на Министерство на земеделието и храните в размер на 4 млн. лв.
Те ще бъдат разпределени за осигуряване изпълнението на мерките по Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2010 г. – 3 510 000 лева и за техническо обезпечаване на дейности на областните дирекции „Земеделие” – 490 000 лева.