Новини

7.10.2010 г.

МОСВ ще следи отблизо състоянието на речната мрежа

Категория: Анализи

Министерство на околната среда и водите изиска чрез МВнР системна и актуална информация от посолството на Република България в Будапеща за развитието на възстановителните дейности и за движението на замърсителя по речната мрежа на територията на Унгария. До момента е получена следната информация:
1. Замърсените реки в района са Торна и Марцал. Река Марцал се влива в река Раба – приток на Дунав при град Гьор. По протежението на замърсените реки, на местата, където има мостови съоръжения, водите се третират с тонове гипс и други химически препарати на киселинна база. Целта е да се намали РН на водите.
2. Точният час на аварията е 12.10 ч. в понеделник, 4 октомври. За овладяване на ситуацията генерал Хатала се позовава на опита, който има Унгария в производството на алуминий на база на значителните находища на боксит в страната, датиращ от 1942 г. Той включва и строежа на депа за отпадъци, като досега проблеми с тях не е имало.
3. По отношение на количеството замърсено вещество – точни данни няма. Между 700 хиляди и 1 милион кубически метра, но течът от повредените хвостохранилища е спрян. Работещите на място подразделения на Гражданска защита, армията и полицията събират утаената червена кал и я връщат в останалите годни за целта депа.
4. Главният замърсител е алкалната вода с високо съдържание на РН. Самата червена кал е със съдържание на тежки метали в рамките на допустимото. Опасна и вредна за здравето на хората е прахта от изсъхнала червена кал, ако се остави без течност отгоре.
Мерките на МОСВ са в посока набиране на проби от река Дунав в началото на българския участък регистриране на евентуално изменение на физико-химичното състояние на водите, получаване на информация от румънската и сръбската страна от мониторинга в техните участъци на река Дунав.
МОСВ отправи и настоятелно запитване до Международната комисия за опазване на река Дунав с искане за актуална информация за развитието на обстановката, тъй като в Центъра за сигнализиране в Република България към Дунавската система за аварийно замърсяване след 5 октомври 2010 г. не е постъпвало актуално съобщение за развитието на замърсяването в Унгария.