Новини

11.10.2010 г.

Фермерите ще могат да продават мляко директно на пазара

Категория: Земеделие и развитие на селските райони

Дълго време браншът на млекопроизводителите е настоявал да бъде изготвена наредбата за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход. Тя ще бъде пусната към Държавен вестник до края на седмицата. В изготвянето на наредбата са дали своя принос както експерти от министерството, така и редица представители на неправителствените организации. Проектът е окончателно одобрен от Европейската комисия, за да може реално да стартира в България.
Целта на наредбата е средните ферми да имат директен път към пазара. Държавата няма да определя ценоразпис на продуктите, нито ще налага механизъм за ценобразуване.  България е получила най-висок процент на възможности за директни продажби на пазара в сравнение с останалите страни-членки. Нивата са максимално-допустимите.
Наредбата позволява продажба на собствени продукти от фермата на крайни потребители, магазини и ресторанти – т.нар. директни доставки, както и преработката на същите тези продукти в собствени обекти за търговия на дребно на фермерите и предлагането им на краен потребител.
Директни доставки могат да се извършват на:
•    Сурово краве, овче, козе, биволско мляко – от фермата и от млекомат, непастьоризирано а само охладено до 4-60 С и до 24 часа от млеконадоя.
•    Пчелен мед - от пчелина и до базари, тържища, пазари и обекти за търговия на дребно.
•    Яйца от кокошки и пъдпъдъци – от фермата, до обекти за търговия на дребно, собственост на фермерите, както и до общински пазари.
•    Прясна и охладена морска и сладководна риба - от риболовния съд, от кейовите площадки-пристанища, от лодкостоянки, от рибовъдно стопанство, до обекти за търговия на дребно, собственост на рибарите.
•    Месо от заклани във фермата домашни птици и зайци – от фермата, до обект за търговия на дребно, собственост на фермера.
•    Отстрелян дивеч и месо от дивеч – от пункта за обработка, до обекти за търговия на дребно. 
Всички обекти за търговия на дребно, които получават директни доставки, трябва да са разположени в същата административна област, в която се намира фермата. Изключения правят само отстреляния дивеч, тъй като някои ловностопански райони се намират в повече две административни области,  рибата, при която зоната на улов граничи със съседна административна област и меда, който може да се предлага в цялата страна.
Производителите подлежат на официален контрол от компетентните органи, както всички останали оператори за гарантиране безопасността на хранителните продукти, като за целта водят дневници, етикетират и опаковат продуктите съгласно изискванията, заложени в Наредбата.
С тези основни положения в Наредбата сме се съобразили както с исканията от страна на бизнеса, така и с европейските регламенти и становището на ЕК. Фермерите имат възможността директно да реализират своята продукция, а потребителите имат правото на информиран избор на качествени български продукти, специфични за определени региони, и да се осъществява необходимия контрол.