Новини

13.10.2010 г.

Спогодба между България и Германия за Немско училище

Категория: Правителствени

Немското училище София ще провежда обучение на базата на германски учебни планове и стандарти за съответните учебни предмети. Министър Сергей Игнатов е упълномощен да подпише документа, сключен за срок от десет години.
Училището обхваща класовете от 1-12. В рамките на Спогодбата то може да предлага и предучилищно обучение за деца от три до шестгодишна възраст. Учредител на училището е „Сдружението на родителите от немско-българското училище за среща на културите София”. След края на обучението учениците завършват с полагане на германски общ зрелостен изпит.
С настоящата Спогодба двете държави изразяват общата си воля за развитие на все по-тясното сътрудничество в областта на образованието.
Немското училище София съществува от 2008 г.