Новини

13.10.2010 г.

Осигурени са средства за униформено облекло на служителите в МВР

Категория: Правителствени

Правителството одобри проект на Постановление за преразпределение на средства в рамките на бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2010г.
Осигуряването на средствата в размер на 16 000 000 лв. е с цел създаване на оптимални условия за изпълнението на функционалните задължения от служителите на МВР и за изпълнение на основните дейности и задачи на МВР в пълен обем. Средствата, спестени от икономии в бюджета на Министерството на вътрешните работи, са предвидени за осигуряване на униформено облекло за служителите, носещи униформа и левовата равностойност - за неносещите, както и за изплащане на обезщетения по чл. 252 от Закона за Министерството на вътрешните работи.