Новини

20.10.2010 г.

Правителството одобри споразумение за заем с банка Кредитанщалт Фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн

Категория: Правителствени

Правителството одобри предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумение за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, Германия.
Целта е да бъдат осигурени средства за финансиране на Проект "Техническа инфраструктура 2010-2013" за подобряване икономическата и туристическата  инфраструктура срещу свлачища и наводнения в градовете Русе, Силистра и Поморие.
Стойността на Проекта е приблизително 43.5 милиона евро и включва три компонента. Първият е за извършване корекция на река Русенски Лом в гр. Русе с цел защита на града от преливане на речните води извън речното корито, разширяване на съществуващата индустриална зона, подсигуряване на брегови откоси срещу увеличаващата се ерозия и превенция срещу свлачища.
С втория компонент ще бъдат създадени съоръжения за защита на речния бряг на гр. Силистра, за да се избегнат проблемите при високи водни нива и разработването на нови промишлени райони.
Третият  компонент на проекта включва дейности по защита на брега и  укрепване на свлачища при нос Лахна, гр. Поморие.
Финансирането на тези дейности ще се извърши със заем от Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау- Франкфурт на Майн, в размер на 34.373 млн. евро и съфинансиране от Държавния бюджет в размер на около 9.21 млн. евро.
С реализацията на проект "Техническа инфраструктура 2010-2013" не само ще бъде подобрена икономическата и туристическата инфраструктура, но и ще се стимулира развитието на икономиката и туризма в областите, в които се намират проектите.