Новини

20.10.2010 г.

Одобрен е преоект за икономическо сътрудничество между България, Пакистан и Сирия

Категория: Правителствени

Министерският съвет  прие  Решение  за  одобряване проект на Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и това на Ислямска Република Пакистан.
В Споразумението се предвижда да се създаде Българо-пакистанска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.
Подписването на  документа ще допринесе за установяването на  по-тесни двустранни икономически връзки и стимулиране на взаимоотношенията между двете страни.
Министрите утвърдиха Споразумение за икономическо сътрудничество и между Република България и Сирийската Арабска Република.
Документът бе подписан на 25.04.2010 г. в Дамаск по време на официалното посещение на министър-председателя на България Бойко Борисов.  Новото Споразумение, като част от актуализирането на договорно-правната база между България и Сирийската Арабска Република, ще допринесе за установяването на по-тясно двустранно икономическо сътрудничество и улесняване на директните контакти между бизнеса на двете страни.
В документа се конкретизират перспективните области от взаимен интерес - промишленост, селско и горско стопанство, енергетика, туризъм, образование, здравеопазване и др.
Набелязани са конкретни мерки за разширяване и интензифициране на икономическите взаимоотношения между двете страни  и се предвижда създаването на Българо-сирийска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.