Новини

20.10.2010 г.

България и Гърция ще си помагат с презграничните операции

Категория: Правителствени

Министерският   съвет прие решение, с което одобрява проект на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Гърция относно презгранични операции за Air Policing. С документа се упълномощава министърът на отбраната Аню Ангелов да подпише споразумението от името на правителството, при условията на последваща ратификация.
Проектът има за цел да регламентира основните принципи, процедури и условия за провеждане на презгранични операции по Air Policing. C него се определят националните органи по разрешаване и ръководство на действията на Военновъздушните сили на двете държави при изпълнение на задачите по контрол над въздухоплаването и охрана на въздушното пространство на страните. Предвижда се на основата на това споразумение да бъдат изготвени последващи договорености, с които да се установят детайлните военно-оперативни процедури по изпълнение на операциите.
Air Policing е мирновременна дейност по охрана на въздушното пространство, осъществявана в Интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО. Операциите, предмет на проекта, ще се провеждат само в случаите, когато въздухоплавателно средство наруши въздушното пространство или правилата на полетите във въздушното пространство на една от двете държави, дежурните изтребители на тази държава са излетели за предприемане на действия спрямо нарушителя и същият навлезе във въздушното пространство на другата държава, а до излитане на дежурните изтребители на последната, нарушителят застрашава въздушния й суверенитет. След излитане на дежурните изтребители на държавата, в чието въздушно пространство се намира нарушителят, и извършване от тях на прехват на нарушителя, дежурните изтребители на другата държава се завръщат във въздушното пространство на тяхната държава и презграничната операция за Air Policing се прекратява.