Новини

20.10.2010 г.

Бълагрия и Корея ще си сътрудничат в областта на инфраструктурата

Категория: Правителствени

Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Министерството на земята, транспорта и морските дела на Република Корея за обмен и сътрудничество в изграждането на транспортна инфраструктура.
Целта е да се насърчава взаимният интерес чрез обмен на технологии и опит в строителството на транспортна инфраструктура, както и да бъде разширено сътрудничеството между съответните организации за строителство в двете страни, като се засилва тяхната конкурентноспособност на местните и международни пазари.
Меморандумът за разбирателство ще включва развитие на социален капитал, като пътища, железници, летища и пристанища, както и други форми на сътрудничество, които бъдат възприети от страните.
Част от методите включват обмен на информация относно изграждане и управление на транспортната инфраструктура, обмен и обучение на експерти и технически лица; разширение на двустранното сътрудничество за развитие и строителство на проекти в двете страни, или в трети страни.