Новини

20.10.2010 г.

Правителството отпуска 1,9 млн.лв. за училищни помагала на децата, навършили 5-годишна възраст

Категория: Правителствени

Правителството одобри изменения в Наредбата за учебниците и учебните помагала. С промените ще бъдат осигурени допълнително 1 900 000 за учебни помагала за предучилищната подготовка на децата, навършили 5-годишна възраст през 2010г..
Финансовият ресурс ще бъде отпуснат на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи съответните детски градини и училища, от средствата за образование, предвидени в централния бюджет за тази година.
С промените в Закона за народната просвета предучилищната подготовка на децата е задължителна две години преди постъпването им в първи клас,  но не по-рано от годината, в която детето навършва 5-годишна възраст.