Новини

22.10.2010 г.

Средства на стойност 120 млн.евро за проекти по Седма рамкова програма

Категория: Транспорт

Изследователски и неправителствени организации могат да кандидатстват в конкурси по подпрограми „Социално-икономически и хуманитарни науки” и „Наука в обществото” на Седма рамкова програма. Общата стойност на средствата е 120 милиона евро.. Краен срок за подаване на предложения за проекти по „Наука в обществото” е 20 януари 2011 година, а по „Социално-икономически и хуманитарни науки” – 2 февруари 2011 г. Възможностите за включване на български представители бяха представени на информационен ден, организиран от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съвместно с Министерство на образованието, младежта и науката и Българската академия на науките.
Конкурсите по темата „Социално-икономически и хуманитарни науки” са за проекти на стойност 76 млн. евро. Ще се финансират дейности, които показват как науката и технологиите стимулират иновациите в икономиката.  В тази област ще се приемат още разработки за учене през целия живот, което ще помага на европейците да си намират подходяща за тях работа; иновативни подходи за осигуряване на заетост; борба с бедността и справяне със световните нужди от храни. Една от подтемите е изследване и анализ на нови видове криминално поведение и  наркотични зависимости като важни социални тенденции в Европа.
Работната програма „Наука в обществото” през 2011 разполага с 43.3 млн. евро. Една от темите на проекти, които ще се финансират, е промяна на начина на преподаване на науката в европейските училища.  Очакват се разработки за нови подходи в обучението на учители;  както и промени в системата на началното училище. Целта е прилагане от най-ранна възраст на по-творчески подход в преподаването и изучаването на науките и математиката, основан на любопитство и изследване. В рамките на обявените конкурси ще има възможност за анализ на възможностите и рисковете от използване на интернет и социалните мрежи за общуване между учените и обществото.
За периода 2007-2010 година по подпрограма „Наука в обществото” са обявени 9 конкурси.  От тях 4 са отворени през 2010 г., 1 през 2009 г., 2 през 2008 г. и 2 през 2007 г. Броят на участвалите организации е  97. От 90 подадени проекти, 8 са получили одобрение. Общото финансиране на български участници за периода 2007 – 2010 е  750 000 евро.