Новини

22.10.2010 г.

Кредитният рейтинг на България е стабилен

Категория: Финанси

Японската агенция за кредитен рейтинг (JCRА) потвърди кредитния рейтинг на Република България за дългосрочен дълг в чужда валута BBB и BBB+ за дългосрочен дълг в местна валута. Перспективата на рейтинга се променя от отрицателна на стабилна.
Рейтингът се основава преди всичко на разумната фискална политика на страната, довела до значително намаляване на държавния дълг и натрупване на голям фискален резерв. Като аргумент за оценката се посочват още поддържането на стабилен валутен борд, разширения производствен капацитет в резултат на солидния приток на субсидии от ЕС и преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ).
Перспективата на рейтинга беше ревизирана от японската рейтингова агенция от отрицателна на стабилна. Според JCR външната позиция на страната е подобрена чрез значително намаляване на дефицита по текущата сметка и умерено понижаване на краткосрочния външен дълг. Правителството на малцинството, със съдействието на десните опозиционни партии, запази режима на валутен борд и насърчава фискалната консолидация, съдебните реформи и борбата с корупцията. Предвид силния растеж на износа е много вероятно икономиката да продължи да се възстановява и да отбележи ръст от над 2% през 2011 г., при подем на вътрешното търсене, посочва в анализа си рейтинговата агенция. Това благоприятно икономическо развитие може да помогне на правителството да намали фискалния дефицит до под 3% от БВП през 2011 година