Новини

26.10.2010 г.

Одобрени са Стандарти за провеждане на обществени консултации в България

Категория: Държавна администрация

На днешното си заседание Съветът за административна реформа (САР), председателстван от вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, одобри Стандарти за провеждане на обществени консултации в Република България. Стандартите имат за цел да подпомогнат всички държавни институции при провеждане на обществени консултации със заинтересованите страни (граждани, бизнес, НПО и др.) в процеса на разработване на политики и нормативни актове.

Стандартите препоръчват 30 дневен срок за предварително обсъждане на нормативните актове и стратегическите документи. Стандартите са разработени въз основа на добрите европейски практики и политиката на ЕС за по-добро регулиране. С това решение на САР се цели подобряване на взаимодействието между държавните институции, бизнеса и неправителствения сектор, което е и основна цел на Програмата на приятелството на европейското развитие.