Новини

28.10.2010 г.

Почти 1 млн. лв. са изплатени по ОПАК за по-малко от месец

Категория: Държавна администрация

Нови 910 397,17 лв. са изплатени на двадесет и осем от бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) за по-малко от един месец. Средствата са преведени по сметките на различни звена от централната, областната, общинската администрация, съдебната система, както и структури на гражданското общество, които изпълняват проекти по програмата. 
Разплатени са средства по общо 34 проекта, които се реализират от 6 звена на централната администрация, 11 областни и общински администрации, 4 структури на съдебната система и 7 бенефициента от неправителствения сектор.
Общият размер на изплатените средства по ОПАК достига близо 82 млн. лв. или над 23% от сумата за цялата оперативна програма.
Размерът на договорените средства е почти 165 млн. лв. като се очаква до края на годината да достигне 180 млн. лв. или над половината от предвидените средства по ОПАК за целия програмен период.