Новини

18.6.2012 г.

Публикуван е доклад от проведените обществени консултации по проекта на НПР: България 2020

Категория: Възможности

На Портала за обществени консултации е публикуван Доклад-обобщение от проведените обществени консултации по стратегията за постигане на приоритетите на Националната програма за развитие: България 2020. Докладът може да откриете тук.