Новини

7.2.2013 г.

Процедура по набиране на кандидатури за Европейските награди в публичния сектор (EPSA)

Категория: Възможности

Европейският институт по публична администрация (EIPA) стартира процедурата по набиране на кандидатури за Европейските награди в публичния сектор (EPSA). Темата тази година е „Творчески решения във време на криза". Крайният срок за подаване на апликациите е 12 април 2013 г.

Участници могат да бъдат администрациите на централно и местно ниво на страните членки на ЕС.

Резултатите, които трябва да се демонстрират чрез добри практики са насочени към подобряване на публичните услуги, различни нива и форми на сътрудничество.

Повече информация може да намерите на официалния сайт на инициативата: http://epsa2013.eu/