Новини

11.4.2011 г.

Публикувани са Националните програми за 2011 г. за развитие на средното образование

Категория: Образование

На портала за обществени консултации и в секцията "Стратегически документи" са публикувани Националните програми за развитие на средното образование. Те се приемат на основание Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и са в изпълнение на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищната подготовка и възпитание. Програмите може да откриете тук.