Новини

22.12.2011 г.

И докторантите ще могат да ползват намаление при пътуване с карта за градски транспорт

Категория: Образование

С промени в ПМС 66/1991 за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани правителството включи и докторантите в редовна форма на обучение към групата на студентите и учениците, които могат да ползват намаление при пътуване с вътрешноградския и междуселищния транспорт. Преференциите важат и за груповите пътувания.

С останалите промени за децата до 7 навършени години се въвежда изискване за наличието на превозен документ за безплатно пътуване по вътрешноградския и билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт, като по този начин се осигурява задължителна застраховка на детето-пътник.