Новини

23.3.2012 г.

Парламентът прие на първо четене законопроекта за младежта, внесен от Министерския съвет

Категория: Образование

Народното събрание прие на първо четене законопроекта за младежта, внесен от Министерския съвет. Законопроектът предвижда Министерството на образованието, младежта и науката да създаде Национална информационна система за младежта. Предлага се Национален консултативен съвет за младежта да подпомага министъра на образованието в националната политика. Регламентира се понятието "младежки дейности" и се дава определение за младежка организация – национално представителната младежка организация трябва да има не по-малко от 900 физически лица-членове и да извършва дейност на територията на не по-малко от 30 на сто от общините в страната. Законопроектът регламентира младежкото доброволчество и легализира статута на младежкия работник. Според него младежи са лица на възраст от 15 до 29 години.

Парламентът създаде временна анкетна комисия за изясняване на изнесените в медийното пространство факти и обстоятелства от лобисткия скандал, свързан с управлението на тройната коалиция и предоставените 1,5 милиона евро на австрийския лобист Петер Хохегер. Комисията ще се състои от 13 народни представители – шестима от ПГ на ПП ГЕРБ, по двама от ПГ на Коалиция за България и ПГ на ДПС и по един от ПГ на Синята коалиция, ПГ на Партия Атака и от независимите депутати. Председател на комисията е Димитър Главчев /ПГ на ПП ГЕРБ/. Членове ще са Цвета Караянчева, Емил Радев, Пламен Нунев, Снежана Дукова и Румен Иванов от ПГ на ПП ГЕРБ, Ангел Найденов и Антон Кутев от ПГ на Коалиция за България, Лютви Местан и Йордан Цонев от ПГ на ДПС, от ПГ на Синята коалиция Кирчо Димитров, Венцислав Лаков от ПГ на Партия Атака и независимият депутат Дарин Матов. Комисията трябва да осъществи анализ на наличните факти и обстоятелства от страната и чужбина по лобисткия скандал с Петер Хохегер. Тя трябва да изготви доклад, в който да се даде отговор на какво основание са направени паричните преводи към лобиста Хохегер, как са предоставени, усвоявани и отчетени средствата. В предмета на комисията са и въпросите какви действия и кои лица са участвали в кампаниите по организирането и изпълнението на договора с австрийския лобист Петер Хохегер и от подизпълнителите и какъв е приносът за държавата от изхарчените пари, както и защо тези средства не са използвани за повишаване на реалното благосъстояние на българските граждани.