Новини

21.12.2011 г.

S&P потвърди кредитния рейтинг на България

Категория: Финанси

Агенцията за кредитен рейтинг Standard&Poor's потвърди суверенния кредитен рейтинг на България на BBB/A-3 със стабилна перспектива. Българското правителството ще запази благоприятната си фискална позиция в резултат от продължаващата бюджетна консолидация и провеждането на структурни реформи, се посочва в съобщението на най-голямата рейтингова агенция.  

Анализаторите от S&P отчитат стабилната фискална политика и ниския брутен и нетен общ държавен дълг, както и солидните средносрочни перспективи за растеж, подпомогнати от увеличение на усвояването на средствата от Европейския съюз.           

От агенцията напомнят, че правителството потвърди ангажимента си за финансова консолидация и очакват бюджетният дефицит през 2011 г. да спадне под 2,5%. Дефицитът ще се свие допълнително през 2012 година до 1,3% от БВП. Замразяването на заплатите в публичния сектор и провеждането на пенсионна реформа през 2012 г., включително увеличаване на възрастта и стажа за пенсия, ще подпомогне усилията за постигане на бюджетната цел. В допълнение, правителството ускорява структурните реформи в публичния сектор, включително в системата на железниците, което ще облекчи тежестта върху бюджетния баланс, подчертават от S&P.

За да потвърди ангажимента си за бюджетна дисциплина, българското правителство също така прие Пакт за финансова стабилност, който ограничава публичните разходи до 40% от БВП и бюджетния дефицит до 2 на сто от БВП, отчитат още анализаторите. В резултат продължаващото свиване на бюджетния дефицит, от агенцията очакват общия държавен дълг да достигне до 17,7% от БВП през следващата година.

Според Standard&Poor's банковият сектор изглежда добре капитализиран и ликвиден с капиталова адекватност от почти 18 процента през трето тримесечие. Агенцията подчертава още, че в подкрепа на стабилността на българския банков сектор е силната регулаторна и надзорна рамка.

Рейтинговата агенция посочва в съобщението си, че би могла да разгледа повишаване на кредитния рейтинг на България, ако правителството изпълни програмата си за структурна реформа и продължи да подобрява бюджетната си позиция.

Оценката на Standard&Poor's е пряк резултат и признание за провежданата от правителството предсказуема и адекватна на сложната икономическа среда финансова политика, която заложи на стриктна дисциплина и работещи фискални правила.