Новини

12.1.2012 г.

Дългосрочният лихвен процент на България продължава да намалява

Категория: Финанси

Дългосрочният лихвен процент за България през месец декември намалява до 5,23% от 5,27% за предходния месец, сочат данни на Европейската централна банка, публикувани днес. Това е най-ниската стойност на показателя от месец ноември 2008 година.

България е сред тринадесетте страни от ЕС, чиито лихви намаляват, като лихвеният процент на страната ни е по-нисък от този на 12 други държави - Гърция, Португалия, Ирландия, Испания, Унгария, Италия, Кипър, Словения, Латвия, Литва, Полша, Румъния и е съвсем близо до този на Словакия (5,21%). Показателят нарежда България на 14 място сред страните от ЕС по най-нисък дългосрочен лихвен процент, като се изкачва с 5 позиции в сравнение с 2010 г., когато страната ни е била на 19 място.  

Данните относно хармонизирания дългосрочен лихвен процент на страните от ЕС се базират на доходността по 10-годишните държавни облигации. Стойността на дългосрочния лихвен процент се публикува съгласно Договора за Европейската общност и е критерий от Маастрихт. Според публикуваната информация, пиковата стойност на индикатора от началото на измерването му за България през 2003 г. е отчетена през месец август 2009 г., когато е била 7,77 процента.

Положителната тенденция за понижение на дългосрочната доходност за страната ни е показателна за оценката на инвеститорите към провежданата от българското правителство политика на фискална консолидация и спазване на строга бюджетна дисциплина.