Новини

4.3.2010 г.

Стартира инициатива за разплащане с фирмите

Категория: Финанси

Заместник-министърът на финансите Владислав Горанов инициира срещи с колеги от отделни министерства по повод натрупаните задължения към фирми най-вече от строителния бранш. На първата среща присъстваха заместник-министри и представители на Министерството на отбраната, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на околната среда и водите.
Целта е да се договори схема за погасяване на задълженията. От извършените анализи става ясно, че над 90% от забавените плащания са към фирми от строителния бранш. Обсъдено бе да се предприемат мерки за незабавно стартиране на частично разплащане на задълженията, като се заплати до 50% от задълженията към всяка отделна фирма. Това се очаква да стане до края на месец март по отношение на МО и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. Все още няма съгласие от страна на МТСП за прилагане на договорената с останалите две министерства схема.
Продължава процесът на договаряне с фирмите изпълнители по  договори с МРРБ и Агенция „Пътна инфраструктура". Към момента от страна на Министерството на финансите са сключени споразумения с 22 фирми в т.ч. холдингови групи и консорциуми за около 90 млн. лв.
Всички забавени плащания към 31.12.2009г. се оценяват на около 600 млн.лв. като от тях до края на март ще бъде направено всичко възможно, съобразно изпълнението на бюджета, да бъдат погасени до 50 на сто от тях.