Новини

16.3.2010 г.

Всяка втора фирма подава декларациите си по Интернет

Категория: Финанси

Всяка втора фирма подава декларацията си за облагане с корпоративни данъци по Интернет, подписана с електронен подпис. Това показва статистиката на Националната агенция за приходите (НАП) за приетите декларации през първите два месеца на годината.

До края на февруари 2010 г. декларациите си за облагане с корпоративни данъци са подали общо 42 800 фирми, като по електронен път са изпратили формуляра си 21 350 от тях. През 2009 г. по електронен път са подадени само 20% от декларациите. Приетите през първите два месеца на 2010 г. декларации са почти два пъти повече в сравнение със същия период на 2009 г. Към края на февруари 2009 г. подадените декларации за облагане с корпоративни данъци са били 23 800. От тях по Интернет са постъпили 5 036.

Последният срок за подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци изтича на 31 март 2010 г. Данъкът се заплаща в същия срок. Всички фирми, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.).

Заедно с годишните декларации за облагане с корпоративни данъци дружествата са задължени да подават и годишни отчети за дейността. От тази година дружествата могат да избират къде да подадат отчетите си. Възможностите са две - по електронен път в Националния статистически институт (НСИ), задължително подписани с електронен подпис или на хартиен носител в офисите на НАП.

Обменът на информация става между двете институции по служебен път. Така вместо да чакат пред две институции, за да изпълнят задълженията си и да попълват финансовите си данни в различни формуляри, фирмите ще могат да го направят или в НАП или в НСИ. Това ще спести време и средства на дружествата.

Повече информация и консултации за попълване както на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци, така и за годишните отчети за дейността, може да се получи от кол центъра на НАП - 0700 18 700, на цената на един разговор.