Новини

9.2.2011 г.

Допитване относно модернизирането на европейския пазар на обществени поръчки

Категория: Анализи

Eвропейската комисия организира допитване относно модернизирането на европейския пазар на обществени поръчки.

Обществените поръчки представляват около 17 % от БВП на ЕС. В условията на ограничен бюджет и икономически затруднения в много от държавите-членки на ЕС политиката в областта на обществените поръчки трябва да гарантира най-ефективно използване на обществените средства, за да се осигури подкрепа за икономическия растеж и създаването на работни места. За това са необходими гъвкави и лесни за употреба инструменти, благодарение на които ще се улесни прозрачното и конкурентно възлагане на обществени поръчки както за европейските публични органи, така и за техните доставчици. Тези цели са в основата на допитването, предприето днес от Европейската комисия. Откритата дискусия със заинтересованите страни ще бъде съсредоточена върху начините за модернизиране на правилата, инструментите и методите, свързани с обществените поръчки, с оглед на по-доброто изпълнение на тези цели. Крайният срок за отговори на въпросите, поставени в Зелената книга, е 18 април 2011 г. Повече