Новини

24.2.2011 г.

Във Великотърновския университет ще бъде открит факултет „Математика и информатика”

Категория: Анализи

В структурата на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” ще има нов факултет – „Математика и информатика”. В него ще се провежда обучение по специалностите математика, информатика и компютърни науки и педагогика на обучението.

Откриването на факултета е по предложение на Академичния съвет на висшето училище.

Броят на обучаваните студенти в новото звено ще бъде съобразен с общия капацитет на университета, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация.