Новини

24.2.2011 г.

Общините със съоръжения за радиоактивни отпадъци ще могат да кандидатстват с проекти

Категория: Анализи

Правителството измени наредбите за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски в два фонда –„Радиоактивни отпадъци” и „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения”.

Промените в Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „РАО” създават условия и ред за финансиране от фонда на проекти за устройство на територията на общините и населените места, в които се експлоатира или е разрешено изграждане на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци.

С промените във втората наредба размерът на вноските във фонд „ИЕЯС” ще се определя на база методология за разходите по финансиране извеждането от експлоатация и добрите европейски практики. Новите текстове осигуряват възможност за създаване на целева сметка към лицензианта на ядрено съоръжение в експлоатация за покриване на разходи за извозване на отработено ядрено гориво от предходни години за технологично съхранение и преработка.

Чрез промените се прилагат добрите европейски практики в областта на финансирането на дейностите по безопасно управление на радиоактивните отпадъци, отработеното ядрено гориво и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения. Така страната ни напълно транспонира изискванията на Препоръка на Комисията 2006/851/Евратом за управление на финансовите ресурси за извеждане от експлоатация на ядрените инсталации и за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивните отпадъци.23 Февруари 2011
Правителството измени наредбите за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски в два фонда –„Радиоактивни отпадъци” и „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения”.

Промените в Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „РАО” създават условия и ред за финансиране от фонда на проекти за устройство на територията на общините и населените места, в които се експлоатира или е разрешено изграждане на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци.

С промените във втората наредба размерът на вноските във фонд „ИЕЯС” ще се определя на база методология за разходите по финансиране извеждането от експлоатация и добрите европейски практики. Новите текстове осигуряват възможност за създаване на целева сметка към лицензианта на ядрено съоръжение в експлоатация за покриване на разходи за извозване на отработено ядрено гориво от предходни години за технологично съхранение и преработка.

Чрез промените се прилагат добрите европейски практики в областта на финансирането на дейностите по безопасно управление на радиоактивните отпадъци, отработеното ядрено гориво и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения. Така страната ни напълно транспонира изискванията на Препоръка на Комисията 2006/851/Евратом за управление на финансовите ресурси за извеждане от експлоатация на ядрените инсталации и за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивните отпадъци.