Новини

15.4.2011 г.

Публикувана е Националната програма по безопасност и здраве при работа - 2011 г.

Категория: Анализи

На Портала за обществени консултации вече е публикувана Националната програма по безопасност и здраве при работа - 2011 г. Програмата се изготвя ежегодно и е в изпълнение на Стратегията за безопасност и здраве при работа 2008 - 2012 г. Тя е третата такава годишна програма. Чрез нея правителството одобрява мерки, насочени към осигуряване на благосъстояние при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове в условия на възстановяване на страната от икономическата и финансовата криза. Развити са приоритетите на стратегията за продължаващо, устойчиво и равномерно намаляване на трудовите злополуки и професионалните болести,  като са предвидени законодателни, организационно-технически, здравни и други превантивни мерки за осигуряване на здраве и безопасност на работното място.
 

Програмата е одобрена от Министерския съвет на заседанието му на 06 април 2011 г. Програмата може да откриете тук.