Новини

4.5.2011 г.

Изграждаме АМ „Марица” на два лота

Категория: Анализи

Правителството прие решение за отмяна на т.2 от протоколно решение, взето по т. 34 от Протокол № 26 от заседанието на Министерския съвет на 03.07.2008 г., според което автомагистрала „Марица" е трябвало да бъде обединена само в един лот. Точка 2 от постановеното протоколно решение от 2008-ма година не спомага за изпълнението на проекта, а разделянето на участъци на магистралата ще допринесе за нейното по-бързо изграждане.

Това налага необходимостта строителството на бъдещия аутобан да се извършва на лотове – лот 1 „Оризово - Димитровград" от км 5+000 до км 36+600  и Лот 2 „Димитровград - Харманли" от км 36+600 до км 71+011.

Обектът е от национално значение, част е от Трансевропейски Транспортни Коридори и изграждането му се финансира по Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013г.