Новини

9.11.2011 г.

МТИТС обучи над 70 ИТ експерти от администрациите по информационна сигурност

Категория: Анализи

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира серия от обучения на експерти, които отговарят за киберсигурността в министерствата и агенциите..

В рамките на две обучения над 70 служители бяха запознати с начините за прогнозиране и разпознаване на заплахите  към сигурността на информационните системи на ведомствата във връзка с изпълнение на Закона за електронно управление и Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

Основни теми на семинарите са приоритетите в държавната политика за мрежова и информационна сигурност в административните системи, киберпрестъпност и превенцията й, основни заплахи за информационната сигурност в държавната администрация.

Информационните срещи бяха открити от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов. Представители на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност ЕНИСА представиха своя опит в планиране, организиране и провеждане на учения по киберсигурност.

Предстоят още семинари в структурите на държавната, областна и общинска администрация. Те са свързани с предвиденото за 2012 година национално компютърно подпомагано учение на тема: „Защита на критичната информационна инфраструктура”.