Новини

1.9.2008 г.

Със 7.7 пункта се е повишил ръстът на коефициента на заетост

Категория: Анализи

Ръстът на коефициента на заетост се е повишил със 7.7 пункта през трите години на управление на правителството, каза министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова днес на пресконференция в МТСП. Тя отчете постигнатото в областта на труда и социалната политика за трите години от управлението.

Очаква се през 2009 г. безработицата в България да бъде 5,5 на сто, каза министър Масларова. Близо 2 пъти са се увеличили включените в обучение в активни услуги на пазара на труда. С 60.9 % е нараснала средната работна заплата. С 9.0 пункта е намалена общата осигурителна вноска. Министър Масларова отчете, че средната пенсия е увеличена със 75.2% . С над 60 % са намалели хората, които са на социално подпомагане, а с над 70.5 % са увеличени хората, които получават добавка за социална интеграция. С 2.3 пъти е увеличен периода на получаване на обезщетението за бременност и раждане. Тя съобщи, че общият брой на социалните услуги в общността (дневен център, кризисен център, център за социална рехабилитация и др.) е увеличен с 4.4 пъти – от 75 през 2005 г. на 332 към юни 2008 г.

88 са финансираните по Социалноинвестиционния фонд социални обекти на обща стойност 27 139.7 хил. лв. и 72 са финансираните социални обекти на стойност 8 690.0 хил. лв. по проект „Красива България”. До този момент благодарение на програмата са включени 51 хил. безработни, посочи Емилия Масларова.

Министерството на труда и социалната политика започва кампания за набиране на предложения за кандидатстване по проект „Красива България”, обяви министър Масларова. До 300 000 лева е завишена допустимата обща стойност за един кандидатстващ проект, с цел комплексно завършване на обекта в рамките на една календарна и бюджетна година. Понижен е и показателят за минимално изискуемите безработни, наемани на обектите, с цел актуализацията му по отношение намалените нива на измерената безработица за страната. Крайният срок за подаване на заявления е 31 октомври 2008 г.

През юли и август 2008 г. в рамките на кампанията „Работете легално” Главна инспекция по труда е извършила 5100 проверки на около 4800 обекта, отчете министър Масларова. Около 12 % от обектите са проверени през нощта, а повече от 20 % от всички проверени обекти са по сигнали на граждани от блога на МТСП www.socialni.bg. 65 % от нарушенията са свързани с безопасните условия на труд, 35 % - 36 % – с трудовото законодателство. В 90 процента от проверените обекти работниците се осигуряват на около 260 лв.